Osteopati

Vad är Osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform där osteopatens viktigaste uppgift är att hitta den primära orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv.

En av osteopatins viktigaste grundpelare är att kroppen är en enhet bestående av body, mind & spirit & att kroppen är kapabel till att läka sig själv under optimala strukturella och funktionella förhållanden.

Alla kroppens system hänger samman, så som; cirkulationssystemet, lymfatiska systemet, nervsystemet, inre organ samt muskuloskeletala systemet och därför måste man titta på kroppen ur ett helhetsperspektiv.

Vid obalanser hjälper osteopaten kroppen att läka sig själv, genom INDIVIDUELLT anpassade behandlingsmetoder. Viktigt är också att söka efter orsaken till symtomet/smärtan och behandla den.
”Osteopatin behandlar Helheten och ger kroppen balans

Olika osteopatiska tekniker som jag använder mig av;

HVT & LVT (s.k kotmanipulation)

Snabba, lätta och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken används exempelvis vid behandling av nacke- bröst och ländrygg samt extremiteternas leder.

Artikulering & Mobilisering

En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder och ligament för att göra dem smidiga, samt att öka lymfdränaget och blodcirkulationen i muskulaturen och bindväven runt leden.

GOT (generell osteopatisk teknik)

En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. En mjuk och behaglig behandling för att lugna spända områden. Syftet är en förbättrad generell muskeltonus, cirkulation utväxling och återställande av generell ledrörlighet.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)

Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av.  Tekniken återställer leden i dess normala optimala utgångsläge.

Visceral teknik (organ bearbetning)

Balanserar nedsatt fascial ”glid” rörlighet mellan organen samt optimerar organens funktion.

Soft Tissue teknik

”Tryck”- massage teknik för att påverka kroppens mjuk- stödjevävnad och förändra grundtonus i muskulaturen.

Kranio- sakral teknik (extern & intern kraniell rytm)

Påverkar hjärnhinnornas dynamiska spänning & cerebrospinalvätskans cirkulatoriska rytm (genom att undersöka subtila förändringar i kors- och skallbenens struktur och rörlighet).

Teknikerna används och anpassas individuellt efter varje patients behov (relaterad till dess specifika problemområden)!